Pàgines

Cercar en aquest blog

dilluns, 28 de novembre del 2011

Playcomic. Eina fantàstica per treballar la competència comunicativa.

Playcomic és una aplicació d'internet creada per Antonio Muñóz Germán que permet treballar de manera engrescadora les llengües a l'escola. A partir del còmic, el programa pretén desenvolupar l'expressió escrita de l'alumnat. Per tant, algunes de les habilitats que es pretenen millorar són:
  • Lectura i comprensió de narracions adequada a l'edat.
  • Ampliació de vocabulari quotidià.
  • Realització de diàlegs a partir de narracions.
  • La imaginació de crear històries, etc.
Cal dir que l'aplicació està dividida en diferents apartats:
  • En primer lloc, a Dibuja un comic es poden crear una infinitat d'històries i es podran desenvolupar a través de més de 800 elements: personatges, cases, objectes, animals, fons, terres, bafarades, textos...
  • En segon lloc, existeix un apartat anomenat Termina el comic, en el qual els estudiants poden acabar una historieta ja començada, és a dir, s'han d'inventar el final. Consta de 14 històries diferents a cada nivell d'edat.
  • En tercer lloc, De historia a comic permet a partir de diferents històries narrades (14), poder-les convertir en un còmic.
  • En quart lloc, De comic a historia. L'estructura és la mateixa que l'apartat 3, però feta a l'inrevès. A partir d'històries de còmic s'han de convertir en narracions escrites.
  • Finalment, Rellena en bocadillos que consisteix en escollir un dels diferents còmics ja creats, però amb les bafarades buides. La missió de l'alumnat serà omplir-les amb text.
Com ja veieu és una eina molt àmplia pel que fa a continguts i molt motivadora per treballar la competència lingüística a les aules de llengües tant de primària com de secundària.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada